Menu

Welkom op Werkendeverhalen.nl

Werkende Verhalen

“Er waren eens twee prachtige vrouwen: Waarheid en Verhaal. Ze wilden weten wie van hen de mooiste was. Ze spraken af dat wie de meeste aandacht zou krijgen als ze door de hoofdstraat liep, zou winnen…”
Dit verhaal loopt er op uit dat de mensen pas Waarheid willen zien als ze verborgen is onder de fraaie mantel van Verhaal.

Waarmee maar gezegd wil zijn, dat een goed verteld verhaal “werkt”. Zo is mijn ervaring. U kunt wat dat betreft goed bij mij terecht. De zakken van mijn veelkleurige jas zijn gevuld met verhalen van diverse pluimage, die op hun beurt mij weer aanzetten tot het vakkundig vertellen ervan. De titel ‘Werkende Verhalen’ drukt mijn ambitie uit: vertellen en verhalen inzetten als onderstreping van of bij een speciale gebeurtenis:
-een persoonlijk cadeau,
-Uw levensverhaal of het verhaal hoe u elkaar ontmoet hebt,
-een afscheid,
-inleiden van een thema, een verhaal om iets vast te houden of door te geven, etc…
Verhalen die iets ‘in werking’ zetten, in beweging brengen, omdat ze op het juiste moment gecreëerd en verteld worden. En wilt u net dat ene, heel speciale verhaal hebben, dan ga ik graag het gesprek met u aan om het –eventueel samen met u- te zoeken en/of te maken.

Op de andere pagina’s van mijn website kunt u zien welke andere vakkundigheden en interesses mij drijven. Zit daar wat bij dat u interesse wekt, dan nodig ik u van harte uit om contact op te nemen.
Groet Fred uit het Broek


Sinds een paar maand ben ik verbonden aan het Nederlands OpenluchtMuseum in Arnhem. In het Meppeler theekoepeltje vertel ik, als onderdeel van de ‘canon’ over slavernij, Anansitori’s voor jong en oud: verhalen van en over de slimme (of sluwe?) spin Anansi.
Voor 2019 sluit de ploeg van Anansi-vertel(st)ers aan bij het thema van het museum “Eten en Drinken”.


Verder zwerven met Odysseus: het hele verhaal verteld door vijf vertellers. Verteld in vier blokken mét lunch.

Als ploeg zijn we samen ruim anderhalf jaar ‘op pad’ met dit verhaal. Ineigen woorden, ieder met eigen stijl en keuzes uit de tekst van Homeros passeren de 24 ‘Zangen’ van de Odyssee de revue.
Letterlijk een “tijdloze” ervaring, de wederwaardigheden van Odysseus meebelevend op zijn -noodzakelijke- zwerftocht naar thuiskomen.