Menu

Verhalen door Fred

De kracht van het vertellen zit ’m vooral in het delen van het verhaal. Dat heb ik geleerd werkend in de analfabete cultuur in Midden Amerika. Wat op papier staat, is geduldig. Wat met elkaar gedeeld wordt, is het begin van in beweging komen. Zoals Remco Campert het treffend verwoordt in zijn gedicht ‘Iemand stelt de vraag’:

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

je zelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen”.

Verhalen verbinden, ontroeren, laten je glimlachen of huiveren. En dat allemaal met minimale middelen: woorden, expressie en een mooi plot. Vertellen is fantastisch analoog, er komt geen eentje of nulletje aan te pas: misschien een kostuum, wat belichting of geluidsversterking. Het publiek is vrij te doen met het verhaal wat het wil: ieder heeft zo zijn eigen beelden bij het verhaal. En toch…..

Om in de tropische sferen te blijven zeg ik dat mijn vertellen een interessante cocktail is van:

  • Een ‘volwassen’ inhoud
  • Met een vleug passie voor taal
  • En een scheut expressie

Het geheel op smaak gebracht door het overleg over de reden en waar het verhaal verteld gaat worden. Het gaat mij om het goede verhaal op het juiste tijdstip. En daar is overleg tussen jou en mij voor nodig.

Voor een deel kunnen we daarbij putten uit een bescheiden arsenaal van bestaande verhalen (Fred-repertoir), die ik ken. Indien gewenst, gaan we samen op zoek naar een passend verhaal, of maken we het zelf, zoals bijvoorbeeld in het geval van huwelijk, jubileum, afscheid of begrafenis, etcetera.

Prijzen vermeld ik hier niet. Dat is een kwestie van overleg en sterk afhankelijk van jouw mogelijkheden en hoeveel tijd gaat zitten in de voorbereiding en of je er bijvoorbeeld ook (‘live’-)muziek bij wilt hebben.

Naast het werken als individueel verteller zoek ik de mogelijkheden van co-creatie, samen scheppen, op. Zo werk in de volgende “projecten” samen met andere vertellers en performers:

  • Ik ben lid van de Nijmeegse vertelkring ‘Het Vijfde Seizoen’.  Voor informatie en contact kun je terecht bij hetvijfdeseizoen@hotmail.com. We vertellen op wereldverteldag en het festival op de Duivelsberg
  • Met multi-instrumentalist en improvisator Niek Edeling in de begeleiding van verhalen:
  • Met het ploegje van ‘Loreo’ (Jeanet, Janke, Ria en Wilma) op het Oerolfestival: vertellen in de biep van Midsland.
  • Met Janneke, Hermine, Kees en Madeleine in het vertolken van de Odyssee in zijn geheel. En nu ook kijken naar de ‘Mabinogion’.
  • De inspirerende en creatieve ploeg van het ‘event’/viering Allerzielen van de Boskapel. In 2019 gaan we naar een andere lokatie

Waar kunnen we elkaar tegen het lijf lopen?

Virtueel zijn daar de volgende mogelijkheden voor:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1380006, het verhaal van/over Mariken van Nieumeghe (in beknopte vorm)
Youtube video, stukje uit de Dolfijn en de Duivel
Youtube video, stadsomroepers in de St. Nicolaaskapel
https://www.youtube.com/watch?v=5XO9mODM86g  over drie wensen
Youtube over sterke vrouwen, het thema van wereldverteldag 2016

Zie ook de lijst van werk in uitvoering op de Home-pagina


De stichting vertellen organiseert een tweetal keren in het jaar ontmoetingsdagen van vertellers. In januari ieder jaar is dat een speciale bijeenkomst waarin naast verhalen ook de laatste ontwikkelingen en innovaties op het het gebied van het vak van vertellen aan de orde komen. Zie ook www.stichtingvertellen.nl